Danmark er et lille land.

Der bor ca. 5 mill. mennesker og ca. 30 mill. svin.
Af de svin, der bliver ‘produceret’, dør ca. 25.000 små grislinger – hver dag.
Det er ca. 9 millioner 125 tusinde grislinger, svine-producenterne smider ud om året. Det er et ‘realistisk, kalkuleret tab’.
De resterende svin får hver dag tilsat medicin i deres pulvermad for at forhindre sygdomme i de slagtefærdige grise, der sælges på tilbud i alle supermarkeder i Danmark og som danskerne konsumerer.
Svin er grundpillen i dansk landbrug – eller skulle vi sige dansk svineri.

Grisene bliver ‘produceret’ i store masse-koncentrationslejre og derfor er der så mange af dem, der bliver syge p.gr.af stress; deres immunforsvar kan ikke klare det.
Grise kan se, høre, føle, huske og kommunikere ligesom hunde og katte kan.
Men dem æder vi ikke, for de er kæledyr. Det er grise ikke; de er pengedyr.

Vi har Kattens Værn, men ikke noget, der hedder ‘Grisens Værn’. Derfor må man godt behandle dem som svineproducenterne gør og vi som forbrugere accepterer, når vi køber koteletter på tilbud, som i øvrigt ikke smager af noget – jo, måske pulver – foruden al den adrenalin, der er oplagret i grisenes muskler og kød, fordi de er stressede og bange. Vi spiser dybest set adrenalin-kød med medicinrester.
Kunne dette være en af årsagerne til kræft?

Når vi køber svinekød, er vi med til at holde denne måde at behandle dyrene på i live. Der skal være gang I hjulene.
Det samme gør vi ved vores køer og kyllinger, som osse er penge-dyr, så det er ikke nødvendigt at gentage her.

2 gange om året spreder svineproducenterne ca. 30 mill. kubikmeter svinegylle med medicinrester ud overalt på Danmarks jorde, som siver ned i Danmarks grundvand – og vores Jord, som de næste generationer af vores børn skal arve.

Det er da løgn?!! Nej, desværre – – Det er NORMALT. Sådan er det.

Hjerne og argument, regneark og bundlinje hersker. Hjertet har ingen plads her.

I Danmark er de fleste politikere akademikere med teorierne og argumenterne i orden. De har læst sig til, hvordan livet er – og en stor del af dem er meget unge, uden særlig meget livserfaring, når vi andre vælger dem ind som politikere for at styre vores land.
Akademikere er dygtige, de ved ting, fordi de har læst meget. Det har vi vedtaget som en sandhed.

Mennesker, der har levet deres liv og høstet stor livserfaring gennem at være og gøre og føle, men som ikke har læst så meget og ikke har store uddannelser, har vi ikke lige så meget respekt for.
Vi har givet terroristerne magten og den bedste løn. Vi har ladet det akademiske argument overskygge den Sunde Fornuft.
Sund Fornuft kan man ikke få en ph.d. i.

Der er jo intet i vejen med akademikere – men der er en fundamental ubalance i vores skole- og uddannelses system, som gennemsyrer resten af vores samfund.

Fra ca. 5.klasse er der ikke mere føde til den højre, kreative hjernehalvdel; kun til sport og konkurrence og den lineære, logiske, rationelle og faktaorienterede venstre hjernehalvdel. Så når børnene er nået hele vejen gennem skolesystemet og færdig med universitetet, så er de blevet skolet til at blive halv-hjerner og de fleste har mistet evnen til at tænke kreativt og langsigtet.
Vi træner faktisk vores børn til at blive halv-hjerner!
Jeg håber da ikke, det er med fuldt overlæg, men måske snarere p.gr.af uvidenhed?

Konsekvensen af dette betyder, at vi bliver styret af halv-hjerner, som måske ikke har kontakt med den højre kreative hjernehalvdel og derfor ikke har fantasi til andet end at kigge på budgetter og økonomi og skære ned på alle de sociale og menneskelige ydelser og på kunst, for det er så nemt at have med at gøre i et regneark. Og sådan ser det faktisk ud i hele den såkaldte ‘civiliserede’ verden; halv-hjernerne med regnearkene har magten med kortsigtede løsninger.

Vi har ikke mange vise mænd og kvinder tilbage; de eneste, der igen og igen bliver nævnt, er de økonomiske vismænd – og de har nok ikke meget visdom med i deres vurderinger. Visdom bor i hjertet og ikke i venstre hjernehalvdel.

Alle de børn og mennesker, der ikke har så nem adgang til den venstre, logiske hjernehalvdel, bliver hægtet af i skolerne og de ‘højere’ uddannelser; de får ikke så gode karakterer og har derfor sværere ved at blive til ‘noget’, altså akademiker.

Det er rigtigt sørgeligt at se, hvor mange børn, der var kreative før de kom i skole, miste deres kreativitet når de bliver større, fordi kreativitet slet ikke er værdsat som fuldt ud ligeværdigt med den intellektuelle og logiske, faktaorienterede side af mennesket. Der går så meget værdifuldt potentiale tabt på den konto.

Den Sunde Fornuft siger, at højre og venstre hjernehalvdele skal være i balance og stimuleres ligeværdigt; den ene er ikke vigtigere og mere værd end den anden; men uden den ene, går alt i ubalance. Ligesom Yin & Yang; hvis kun Yang bliver stimuleret og værdsat, vil Yin visne og dø – og det er det, der sker i verden nu. Yin er ved at visne. Jorden er ved at visne; isen smelter; dyrearter uddør med foruroligende hast og 70% af Jordens befolkning sulter og lever under fattigdomsgrænsen. Kvinder, børn og dyr har usle kår i hele verden. Vi har ladet intellektet, argumenterne og budgetterne overdøve hjertets stemme. Den venstre hjernehalvdel har vundet!! Det er blevet NORMALT i konkurrencens skæve og hellige navn . . . . men her findes ingen vindere.
Vi har ALLE tabt, hvis vi ikke indser denne logik og ændrer på tingene – hurtigt!!

Denne ubalance har store konsekvenser for vores samfund og for verden; for et samfund uden kreativitet stivner og dør i sin egen rigide logik med de livløse regneark.

Uden fantasi, uden drømme og uden hjerte vil et samfund dø. Og mennesket.

Vi har skabt en NORM, der slår vores børns fantasi og kreativitet ihjel.
Børnene er vores fremtid og de har fantastiske, unikke potentialer, som vi må hjælpe dem med at få til at blomstre. Når de blomstrer, vil vores samfund blomstre.

Vi må skabe en Ny Norm – NU! Hjernen og hjertet må mødes.

Hvordan har vi råd til andet??