He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe is as good as dead;

his eyes are closed.

– Einstein

Og her er vi så, nede på Jorden, i materien. Inkarneret i endnu et liv, dette liv med dets glæder og udfordringer, hvor vi som mennesker skal leve i kærlighed og glæde, smerte og frygt og gennem kontrasterne finde ud af hvem, vi er og hvad meningen med vores liv er.

Ikke nogen lille opgave! Men spændende og givende, hvis vi tør tage imod udfordringerne, som kommer lige så sikkert som årstidernes skiften, som nat følger dag.

Astrologien er Livskundskab, en tusinder af år gammel visdoms tradition og videnskab, som findes i alle kulturer på Jorden gennem tiderne og som kan give os nogle brugbare redskaber og et troværdigt kort til at navigere efter.

I gamle dage sejlede skibene efter stjernernes GPS; et horoskop er din personlige GPS.

I dag er astrologien blevet skubbet til side af astronomien, siden Keppler og Newton i det 16. årh. opdagede, at Jorden var rund og ikke flad og at Solen, ikke Jorden, er centrum i vores solsystem, som jo er almen viden i dag. Dette var på den tid et kæmpe paradigmeskift i menneskets bevidsthed og opfattelsen af, hvad der var overtro og hvad der var ‘sandt’ og vigtigt for at rydde op i den mørke middelalders overtro. Hvilket var godt – dengang.

Dengang havde præsterne patent på sandheden; de kunne læse i Bogen, hvor al sandhed stod nedskrevet fra Gud selv; Jorden var flad, du var født som synder og du skulle frygte både Guds vrede og Djævelen, som altid stod på lur og ventede på dig i det varme Helvede, så et almindeligt menneske var fyldt af frygt og var en gemen, uværdig synder, som hverken kunne læse eller skrive og derfor ikke kunne vide noget om noget som helst, blev de fortalt fra prædikestolen. Og den sandhed troede de fleste jo på. Det var kun præsten, der vidste. Han havde jo læst og kunne latin.

Før denne tid var astrologi og astronomi ét. Man skulle kunne aflæse og beregne himmellegemernes bevægelse – og forstå og fortolke deres virkning for alt og alle levende væsener her på Jorden; spiritualitet og filosofi var grundlaget for fortolkning og astrologerne skulle også kunne geometri og matematik for at lave deres kalkulationer.

De 7 Krystalhimle Farvet

Men i ‘Oplysningstiden’ i det 17. årh. havde den nye videnskab overtaget præsternes patent på sandheden ud fra det nye paradigme, at for at en ting kan være sand, skal den kunne måles, vejes og gentages og give det samme resultat.

Og det kan man ikke med astrologien, for astrologien er videnskaben om bevægelse, forandring, cyklusser og tidsaldre i planeternes evige dans og universelle symbolsprog – og dette har astronomien ikke med i deres matematiske kalkyler, som kun måler afstande, lysintensitet, spektrum og masse, vægt og hvilke fysiske elementer og stof, stjerner og planeter er gjort af. Så ved vi det.

Men nu står vi som menneskehed igen i et nyt paradigmeskift, lige så stort eller større, som da man opdagede, at Jorden var rund og Solen var centrum. Og takket være modige og visionære videnskabsmænd som Einstein, Bohr, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, Nassim Haramein m.fl. står vi i dag med en mirakuløs viden om, at ALT i vores fysiske univers er bygget op af atomer og subatomare partikler, der hele tiden og konstant udveksler med Universet, med kvantefeltet, der omgiver alt.

Din krop, din hjerne, en myre, dit blod, dit hår, din bank, dit ukrudt, din cykel, krokodiller, muslimer, din nabo, kristne, gule, røde, hvide og sorte, støv, ærter og raketter, planeterne og galakserne er skabt af det samme stof. Vi er ét.

Vi udveksler konstant og altid med dette kvantefelt gennem vores tanker, følelser og vores handlinger. Vi skaber hele tiden og konstant! Men de fleste mennesker aner det ikke. Indtil der dukker en konsekvens op, god eller ubehagelig – afhængig af, hvad du har tænkt, følt eller gjort. Der findes ingen tilfældigheder. ALT vender tilbage til dig med en tilsvarende konsekvens af din tro, intentioner og handlinger. ALT. Det er ikke over-tro. Det er kvante-mekanik. Eller Universets ufejlbarlige kommunikation med os. Vi skaber vores liv – hele tiden og fra det øjeblik, vi kom til verden og til vi dør.

De fleste af os har endnu ikke lært dette Universelle sprog, selvom vi ganske givet har følt konsekvenserne af disse universelle love og principper i vores liv. Vi har været ‘heldige’ eller ‘uheldige’, ‘ramt’ af lykke eller ulykke, det onde eller det gode. Og vi har selv skabt det – for de flestes vedkommende uden at vide det. Vi er livsvisdoms-analfabeter. Tænk, når dette paradigme kommer på skema’et i skolerne! Sikke et liv og verden, vi kan skabe – sammen.

Dette er det nye paradigme, den nye bevidsthed, der er ved at vågne i alle mennesker, hjulpet godt på vej af internettet, mobiltelefoner og TV. På 0,0002 sekunder kan du være i forbindelse med en på den anden side af Jorden. Det er blevet normalt siden år 2.000. På ca. 18 år! Det er et kæmpe kvantespring for menneskeheden. Så nu har vi teknologien til at forbinde os på det fysiske plan. Nu skal vi også have hjerterne med for at skabe en ny Jord sammen.

Budbringerne for denne Nye Tid, Vandbærerens Tidsalder, er astronauterne. De har set vores fantastiske smukke blå Jordklode ude fra rummet og flere af dem har haft en spirituel opvågnen svævende ude i det uendelige rum. De siger, Jorden er levende. De siger, at man ser det latterlige ved grænser, som man ikke kan se fra rummet, når man fra et punkt over Marseilles  to minutter efter svæver over Moskva.

De beder os om, at stoppe ufred og krige, for de har set, at der kun eksisterer én race: Menneskehedens race; der eksisterer kun én religion: Kærlighedens religion – og der er kun ét land: Jorden. Og vi er alle gjort af det samme stof. Dette er en del af det nye paradigme. Det holistiske princip. Vi hænger sammen. Vi er uløseligt forbundne. Vores essens er den samme: Kærlighed.

Jorden er ikke flad – den er rund.
Jeg er ikke dansker, tysker, afrikaner, muslim, kristen, ateist, mand, kvinde; jeg er verdensborger.

Mit land er Jorden. Mit blod er rødt, ligesom dit.
Jeg ejer ikke Jorden. Jorden ejer mig og alle levende væsener.

Solen skinner på os alle. Og der er nok til alle, hvis vi vil det.

Dette er den nye bevidsthed, der er ved at blive født i alle mennesker i dette vældige paradigmeskift, som vi har den gode karma at være født i i denne inkarnation. Alt dette ved astrologien og astrologerne. Det er derfor astrologien virker. Om du tror på det eller ej, er du og vi allesammen underlagt denne vældige cyklus og disse principper. Og det er klogt at forberede sig ligesom til en fødsel. For der findes kun én vej ud: Du skal ud af den mørke, stramme kanal og ud i Lyset. Om du vil det, eller ej – så sker det uundgåeligt på et tidspunkt – med stor glæde, kærlighed og befrielse for dig selv og alle omkring dig. Og Jorden og Universet jubler. Og du har friheden til at vælge. Altid.