Cannabis er en af naturens mirakel-planter. Den har så mange healingskvaliteter og den er tusindvis af år gammel og kendt i mange kulturer over hele verden, som gudernes egen plante.

Grunden til, at cannabis har en effekt er, at mennesket indeholder cannabinoide receptorer. Disse receptorer sidder allevegne i kroppen undtaget i hjernestammen, som er grunden til, at ingen nogensinde er døde af en overdosis af cannabis. Tværtimod.
Cannabis er faktisk et af de mest sikre terapeutiske midler, som mennesket kender.

Den kan både være euforiserende og ikke-euforiserende. Den består af forskellige cannabinoider, der har forskellige healings kvaliteter. De to mest kendte er CBD, som er den ikke-euforiserende del – samt THC, som er den euforiserende del og den del, som fejlagtigt er blevet dæmoniseret siden 1937 af Big Pharma.

Cannabis har ingen bivirkninger i modsætning til f.eks. kemo-terapi, der slår kroppens celler ihjel, ødelægger immunsystemet og udvikler svamp. Der er flere mennesker, der dør af bivirkningerne fra kemo – end af cancer. Men alligevel er det godkendt af Sundhedsstyrelsen (cancer/kemo industrien genererer lisså mange penge som våben industrien i verden).

Cannabis er ikke godkendt af Sundhedsstyrelsen – på trods af, at den virker harmoniserende og helbredende og er uden bivirkninger, som der er masser af beviser på fra forskellige laboratorier i bl.a. USA og Israel – og ikke mindst fra patienterne selv.

Jeg mener, at ethvert menneske på Jorden frit skal kunne vælge, hvilken metode og hvilke præparater, de ønsker at bruge i forbindelse med sygdom. Det er der ingen regering, der skal bestemme. Det er der et ord for: Diktatur.

Her kan du se en video om en kvinde, hvis knuder fra brystcancer er forsvundet i løbet af et år efter daglig brug af cannabisolie; hun er samtidig sluppet for kvalme og smerter.

Hun bliver interviewet af Manu Sareen, som har lavet mange interviews med mennesker, som cannabisolien også har hjulpet.

Nu ser det ud til, at vores regering letter lidt på lovgivningen omkring frigivelsen af cannabis, i det mindste CBD-olien, som er den ikke-euforiserende del. Og der er nu flere læger, der kan og vil udskrive recept på medicinsk cannabis med THC i; man skal bare sørge for, at det er den naturlige olie – ikke den syntetiske.

Men hvis man har cancer, er det overvejende THC cannabinoid, der er nødvendigt at indtage. CBD kan ikke klare cancerceller. Men THC’en er ulovlig både at købe og sælge, indføre eller indtage i Danmark! Hvilket er vanvittigt, indskrænket, idiotisk og umoralsk overfor de mennesker, der har cancer. De må tage den dødbringende kemo.

TÆNK, AT VI FINDER OS I DET!!

Derfor har jeg lavet en info-side på mit website om medicinsk cannabis. Folk skal vide disse ting. Jeg sælger ikke selv medicinsk cannabis, men jeg har opført nogle links til, hvor du kan læse mere om det og hvor du evt. kan købe det.

I et demokrati skal der være FRIHED til SELV at kunne vælge, så længe det ikke skader andre.

Medicinsk cannabis ser ud til at have en healende virkning på over 250 sygdomme iflg. forskellige forskere, læger og laboratorier bl.a.:
ADHD, alzheimers, angstdæmpende, autoimmune sygdomme, cancer, epilepsi, fibromyalgi, forbedring af hukommelsen, udsætter aldring, morbus chron, multiple sclerose, PTSD, naturligt psykofarmika, smertelindrende, stress, søvnløshed m.m.fl.

* Her kan du købe cannabis-olie i Danmark: cannabisshop.dk

* Her kan du læse om Kræftforeningen Tidslerne

* Her er en meget veldokumenteret serie på engelsk i 7 afsnit om The Sacred Plant: thesacredplant.com – og den er GRATIS at se. Virkelig en øjenåbner.
The Sacred Plant: Healing Secrets Exposed
We interviewed 29 world-renowned doctors & health experts + 18 survivors to share with you…